paki kas

paki kas
×paki kàs adv. kol kas, tuo tarpu: Paki kàs silpni Msn.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • prikriūguoti — intr. prisikriuksėti: Kai tik manęs nėr namie, tai kiaulės prikriūguoja, paki kas prisruošia paduot ėst Trgn. kriūguoti; iškriūguoti; nukriūguoti; pakriūguoti; parkriūguoti; prakriūguoti; prikriūguoti; užkriūguoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakišti — pakìšti, pàkiša, o (pàkišė) 1. tr. ką po kuo padėti: Pakišk po letaku indą, kad vanduo ant žemės nelašėtų J. Vyrai, pakišę buomus, išritino mašiną iš šlajų rš. Pavargę valstiečiai su džiaugsmu pakiša šiltai liūčiai dulkėtas galvas rš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakilti — pakìlti intr. 1. užlipti kur aukštai: Elena net nepajuto, kaip pakilo į kalną rš. Čikas pakilo laiptais aukštyn rš. Į tribūną pakyla Stalininės premijos laureatas (sov.) sp. 2. pasikelti aukštyn: Rogės ūmai pakilo į orą, atsitrenkė į kažką ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakiepkis — pakiepkis, ė smob. (1) kas silpnas, liguistas: Kas ten per vyras – pakiepkis: išblyškęs, plonutis Šk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakiepkojis — pakiepkojis, ė smob. (1) Plv kas ilgų, plonų kojų: Ta kiaulaitė man netinka, tokia pakiepkojė Vl. Kad jau ir nubicinai tas kelines – su jom kap koks pakiepkojis Gs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakimėlis — pakìmėlis, ė smob. (1) kas pakimęs: Rėkėt visi pakìmėliai kap varnos Rod …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakilėlis — pakìlėlis, ė smob. (1); Vd kas pakyla, pasiryžta kokiam žygiui, veikimui …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žemė — žẽmė sf. (2) KBII92, KII3, K, LsB266, K.Būg, Š, Rtr, RŽ, FrnW, KŽ; SD1215, SD452, H171, R122, MŽ, MŽ161, Sut, N, L, LL322 1. I, DŽ, NdŽ astr. penkta pagal dydį Saulės sistemos planeta, kurioje gyvename (tikrinis pavadinimas): Žemės apskritumas R …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasakyti — 1 pasakyti NdŽ; Ser 1. tr. H žodžiu ar raštu pareikšti nuomonę, mintį: Mislį savo dėl ko pasakau R186. Visą tiesą pasakysiu N. Pasakaũ trumpai ir aiškiai, kad ne Klvr. Pasakiaũ, tai kap kirviu įkirsta Plv. Pasãkė, kaip kirviu inkirto LTR(Krn) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tikėti — tikėti, tìki (tìkia Slm, Plšk, Jrb), ėjo tr., intr. Rtr, Š, DŽ, NdŽ, KŽ; SD1192, SD190,398, H, Sut I, N, L 1. laikyti neabejotinu dalyku, manyti ką esant iš tikrųjų, būti įsitikinusiam, tikram kuo, dėl ko nors, neabejoti: Netikiu, kad tu gautum …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”